Dr Annika Dahlqvist (född 31 dec 1948) kommer från Själevad och är en svensk läkare,  författare och föreläsare. Annika Dahlqvist har under flera år deltagit aktivt i debatten kring kostråd, med tonvikt på diabetikerkost, och gjort sig känd för rekommendationer som ligger i linje med nya rön inom kosttråd. Annika Dahlqvist fick indirekt rätt gällande att lågkolhydratkost är mer hälsosamt vid fetma genom SBU:s […]