Alternativet till Wikipedia

Kategori: Vetenskap Sida 1 av 7

Forskning

Forskning eller vetenskapligt studium är en aktiv, planmässig och metodisk process som bedrivs av forskare för att få nya kunskaper och öka vetandet. Begreppet ’forskning’ används även för att beskriva hela samlingar av information om ett speciellt ämne och används i dagligt tal för vetenskapligt arbete.

Forskning finansieras ofta av statsmakterna via dess myndigheter.

Viktiga är också insamlingar, bidrag från oberoende organisationer, fonder och privata finansiärer som inte har något intresse av att lägga beslag på forskningsresultaten för egen vinnings skull. Även ett företag, exempelvis ett läkemedelsföretag, kan bedriva och finansiera forskning.

Grundforskning kan med tiden leda fram till tillämpad forskning. Man kan också dela in forskningen i naturvetenskaplig sådan och samhällsvetenskaplig.

Målet med forskningsprocessen är att utveckla ny kunskap, som i sin tur kan anta tre olika former:

  • Utforskande forskning, som formulerar nya problem
  • Konstruktiv forskning, som utvecklar lösningar till ett problem
  • Empirisk forskning, som testar en lösning genom empiriska bevis

Vad är grundforskning?

Grundforskning har som primär målsättning att öka kunskapen och teoretisk förståelse för de ingående variablerna. Grundforskning drivs av forskarens nyfikenhet och intresse. Den utförs ofta utan någon praktisk målsättning men kan dock resultera i oväntade upptäckter som kan ge upphov till praktiska tillämpningar.

Grundforskning lägger grunden för ytterligare forskning som i längden ska ge upphov till kunskap som kan tillämpas på något i praktiken. Med andra ord finns det ingen garanti för att grundforskning inom en kort tidsperiod ger upphov till tillämpningar, vilket har medfört att forskare har svårt att finansiera grundforskning.

Exempel på frågeställningar i grundforskning:

  • Kan strängteorin ge fysiken en universiellt förenande teori?
  • Hur fungerar arvsmassan?

Den vetenskapliga metoden

Den vetenskapliga metoden innebär att ett sätt att rapportera resultat från observationer så att deras tillförlitlighet kan värderas. Metoden definieras främst genom krav för godkännande i vetenskapliga tidskrifter.

Sammanhang
Observationerna och resultaten ska sättas in i ett sammanhang. Det görs med en genomgång av tidigare signifikanta resultat inom området.

Dokumentation och reproducerbarhet
Slutsatser baseras på observationsresultat, sickness eller på tidigare publicerade resultat där källan anges. Observationer och resultat redovisas på ett sådant sätt att de kan reproduceras, d.v.s. göras om på samma sätt av en utomstående observatör.

Peer review
För att minska risken för felaktigheter ska en rapport godkännas av oberoende experter innan den publiceras.

Ytterligare verifiering
Nydanande upptäckter, t.ex.. resultat som orsakar en förändring av rådande uppfattningar, ska verifieras av utomstående observatörer innan de kan anses tillförlitliga.

Diskussion
Kan rapporterade resultat ge upphov till olika slutsatser ska detta diskuteras.

Ben Goertzel - Foto: Tedxhongkong.org

Ben Goertzel

Ben Goertzel - Foto: Tedxhongkong.org

Ben Goertzel – Foto: Tedxhongkong.org

Ben Goertzel (Benjamin Goertzel) föddes 8 december 8, 1966. Goertzel är författare och forskare på artificiell intelligens (AI).

Han är VD och grundare  SingularityNET, en blockchain och AI-baserad marknadsplats. Goertzel är chefsforskare på Hanson Robotics och Aidyia Holdings som ställer finansiella prognoser.

Han är ordförande för Novamente LLC ett mjukvaruföretag, ordförande för Artificial General Intelligence Society och OpenCog Foundation, vice ordförande Humanity+, en futuristisk icke-kommersiell organisastion och vidare vetenskaplig rådgivare för läkemedelsbolaget Genescient Corporation.

Ben Goertzel är rådgivare för Singularity University, forskare vid Fujian Key Lab för Brain-Like och Intelligent Systems vid Xiamen University i Kina samt han har en position (general chair) för konferensserien: Artificial General Intelligence conference.

Goertzel var tidigare chef på Research of the Machine Intelligence Research Institute (fd Singularity Institute).

Ben Goertzel har en fil kand i Quantitative Studies och en Ph.D. i matematik vid Temple University in (1989).

Ben Goertzel är gift med Izabela Lyon Freire och har tre barn.

[1]: ”A New Project Aims to Create a Blockchain-Based AI Marketplace”

[2]: ”The Singularity Institute’s Scary Idea (and Why I Don’t Buy It)”The Multiverse According to Ben, 29 October 2010

Källa: Wikipedia om Ben Goertzel

Sida 1 av 7

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén